centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
De Centrale As, een ambitieus en indrukwekkend plan om een nieuwe verkeersader aan te leggen tussen Dokkum en Nijega/Drachten.

Een dergelijk grootschalig plan krijgt natuurlijk zowel voor-, als tegenstanders. Individuele personen of bedrijven, maar ook actiegroepen, allemaal gebruiken ze alle mogelijke middelen om medestanders te krijgen voor hun standpunt of beweegreden. Dat geld zowel voor voor-, als tegenstanders.

Op deze site proberen we een zo onafhankelijk mogelijk beeld te scheppen. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de onmogelijkheden.

Tijdens het verdere besluitvormingsproces willen wij u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Wij hopen dat we, door het beschikbaar stellen van deze informatie, alle betrokkenen een handreiking doen die uiteindelijk leidt tot het nemen van de juiste beslissing over het wel of niet aanleggen van De Centrale As op het meest geschikte traject.

Het centraleas.nl team.

Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2023