centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Steaten akkoart mei Sintrale As
woensdag 13 december 2006

De Steaten ha mei grutte mearderheid ynstemt mei de plannen foar de oanlis fan de Sintrale As. De oanlis fan de dyk fan Dokkum nei Nijegea kostet goed 235 miljoen euro en moat yn 2015 klear wêze.

Der is in soad wjerstân tsjin de plannen foar de dyk. De Sintrale As rint foar in part troch it nasjonale lânskip en snijt troch natoergebieten hinne. Tsjinstânners jouwe de striid net op.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024