centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Zorg over ‘As’ door nationaal landschap
donderdag 7 december 2006 Leeuwarden

De aanwijzing van de Noardlike Fryske Wâlden tot Nationaal Landschap kan grote gevolgen hebben voor de aanleg van de Centrale As, een vierbaansweg tussen Dokkum en Nijega. Dat vrezen verschillende Statenfracties. Zij zijn er niet van overtuigd dat het predikaat Nationaal Landschap de weg niet kan keren, zoals oud-minister Dekker van ruimtelijke ordening heeft toegezegd.

Om de risico’s tot een minimum te beperken willen de fracties van het CDA en de VVD in het Streekplan voor Fryslân onder meer laten opnemen dat de Centrale As wordt beschouwd als een verbetering van de regionale ontsluiting, bereikbaarheid en doorstroming. ,,We willen er alles aan doen om te voorkomen dat de aanleg van de Centrale As strandt op het feit dat die weg door een Nationaal Landschap voert. Met heldere formuleringen in het Streekplan maken we meer kans áls er een rechter aan te pas komt”, aldus Statenlid T. Schokker (CDA).

Volgens O. Hofman (GrienLinks) lijdt het geen twijfel dat de Centrale As niet mag worden aangelegd in de Noardlike Wâlden. ,,Volgens de Nota Ruimte mag grootschalige infrastructuur niet worden aangelegd in een nationaal landschap. Dat mag alleen als er sprake is van een nationaal belang, dat is die weg dus niet.”

Gedeputeerde Andriesen hekelde de rol van enkele milieu-organisaties. Volgens de PvdA-bestuurder is er ,,veel ruis op de lijn” wat betreft de aanleg van de Centrale As en de status van Nationaal Landschap. En dat is volgens haar de schuld van natuur- en milieuorganisaties. Zielsverwanten, nog wel. ,,Raadsleden in het gebied worden er ongerust van. Het kost ons veel tijd en energie om draagvlak te houden in de regio”, verzuchtte Andriesen.<br>

In de gemeenteraad van Dantumadeel was deze week onrust over een rechterlijke uitspraak in Zeeland, waar uitbreiding van een industrieterrein in de gemeente Sluis werd verboden omdat dit in een Nationaal Landschap ligt. Dat zou in Fryslân ook kunnen gebeuren, vrezen raadsleden. Ook de FNP in Tytsjerksteradiel uitte haar zorgen over de combinatie Centrale As en Nationaal Landschap. Volgens Andriesen is er weinig aan de hand. ,,Het ging om een uitspraak van een lagere rechter. De Raad van State kan heel anders oordelen, al is niets in het leven ‘Raad-van-State-proof’. Een Centrale As in een Nationaal Landschap is gewoon mogelijk. Van de week hebben we het nog gecheckt bij VROM, en daar reageerden ze heel positief.”

Wat betreft de aanleg van de Centrale As, waarover Provinciale Staten volgende week een besluit nemen, liet de PvdA alvast weten ,,niet gelukkig” te zijn met de mogelijkheden voor Tytsjerksteradiel om in Quatrebras een bedrijventerrein aan te leggen. Tystjerksteradiel kreeg hiervoor de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten als ruilmiddel voor steun aan de provinciale plannen. Volgens PvdA-Statenlid H. van Asten is dit alles echter in strijd met het Streekplan 2007 dat Provinciale Staten ook volgende week vastleggen.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024