centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Streekplan gevaar voor Centrale As
maandag 4 december 2006 Damwoude

Het provinciaal Streekplan zou de aanleg van de Centrale As wel eens kunnen belemmeren. Dat is de vrees van het CDA in Dantumadeel.

In het Streekplan worden de grenzen van het Nationaal Landschap de Noordelijke Wouden vastgesteld. De plannen zijn om het Dantumadeelse elzensingelgebied, dat globaal ten zuiden van de Lauwersseewei ligt, erin op te nemen om het te behouden. Het tracé voor de Centrale As loopt echter dwars door dit landschap.

Het CDA is bang dat het Streekplan en de aanleg van de Centrale As met elkaar zullen botsen. De Raad van State verbood de gemeente Sluis in Zeeuws-Vlaanderen onlangs om een industrieterrein uit te breiden, omdat de natuurlijke waarden van het Nationaal Landschap mogelijk werden aangetast.

De partij twijfelt nu aan de verzekering van gedeputeerde Anita Andriesen dat het Streekplan geen invloed zal hebben op de aanleg van de Centrale As.
Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024