centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Hegere lêsten troch Sintrale As
maandag 4 december 2006

De Sintrale As makket de lêsten foar ynwenners fan Tytjerksteradiel heger, fynt de FNP. De gemeente krijt gjin ôfkeapsom fan de provinsje foar de oerdracht fan de besteande dyk. Boppedat soe der gjin goede finansjele regeling wêze foar it ûnderhâld. Dat krijt de gemeente oer fan de provinsje.

De FNP hat skriftlike fragen oan boargemaster en wethâlders fan Tytjerksteradiel steld oer de kwestje.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024