centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
‘As’ mag niet te duur lijken
donderdag 16 november 2006

De Centrale As is het grootste project dat de provincie Fryslân ooit in handen heeft gehad. Anders dan voor andere grote projecten komt het overgrote deel van de financiering voor rekening van de provincie. Om het risico van kostenoverschrijdingen te minimaliseren, is volgens het Statenvoorstel kostenbeheersing een speerpunt van het projectmanagement. ,,Er komt geen kwartje meer bij”, zei gedeputeerde Baas gisteren voor de camera’s van Omrop Fryslân.

Of de verkeersgedeputeerde die uitspraak kan waarmaken, zal moeten blijken. Sinds de eerste concrete plannen voor de aanleg van de Centrale As acht jaar geleden zijn de te verwachten kosten flink gestegen. Tot een kleine twee jaar geleden mocht de Centrale As maximaal 152 miljoen euro kosten, inclusief btw.

Misschien dat Gedeputeerde Staten daarom goochelen met cijfers om de Centrale As minder duur te laten lijken. In de presentatie van de plannen wordt steeds uitgegaan van kosten exclusief 19 procent btw, aangezien die terug te vorderen zijn. Vergeleken met de 152 miljoen euro die het project maximaal mocht kosten - zij het zonder verdubbeling tussen Burgum en Dokkum - wordt nu al gesproken over een investering van 235 miljoen euro + 45 miljoen euro btw = 280 miljoen euro. Daar bovenop komen volgens de kleine lettertjes van het Statenvoorstel nog 31,5 miljoen euro meerkosten voor aanpassingen van het prijspeil tussen 2007 en 2015 en bijna zeventien miljoen euro bouwrente. In totaal komt dat neer op een investering van 328,5 miljoen euro.

Tot de zomer van 2005 was het ook nog de bedoeling dat het Rijk fors, tot veel meer dan de helft, zou meebetalen aan de weg. De overheid gaf echter niet thuis. Het overgrote deel komt voor rekening van de provincie. De gemeenten in het gebied - Tytsjerksteradiel, Dantumadeel en Dongeradeel - dragen samen ruim 36 miljoen euro bij, vermoedelijk exclusief btw, maar volgens het huidige prijspeil. De gemeenten krijgen daar allerhande privileges op het gebied van woningbouw en economische ontwikkeling voor terug. Daar staat tegenover dat het beheer van de ‘oude’ provinciale wegen tussen Damwoude en Burgum en de weg door Garyp voor rekening komen van de gemeenten Dantumadeel en Tytsjerksteradiel.

Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024