centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As dubbelbaans
donderdag 16 november 2006

De Centrale As, de nieuwe autoweg tussen Dokkum en Nijega, wordt meteen in zijn geheel vierbaans aangelegd. De bouw van de vierbaansweg start niet alleen tussen Sumar en Burgum al in 2007, ook tussen Dokkum en Zwaagwesteinde gaat de aanleg van de dubbele autoweg volgend jaar al van start. In 2011 moet dit gedeelte klaar zijn.

Het middengedeelte wordt tussen 2010 en 2015 aangelegd. Dat stelt het College van Gedeputeerde Staten voor.

Door de hele Centrale As ineens vierbaans aan te leggen, spaart de provincie op de lange duur geld uit. De aanleg brengt nu 29 miljoen euro extra meerkosten met zich mee, en was begroot op 59 miljoen euro meerkosten als dat volgens planning pas vele jaren later zou gebeuren. De ANWB en Veilig Verkeer Nederland hadden er eerder al op aangedrongen dat de weg meteen vierbaans aangelegd zou moeten worden; een enkelbaans autoweg zou met een maximum snelheid van honderd kilometer per uur leiden tot onveilige situaties. De CDA-fractie pleitte daar in mei ook al voor. Alleen de rondweg Garyp zal volgens het GS-voorstel niet vierbaans worden aangelegd.

Om kosten te besparen wordt er alsnog van afgezien de weg te verbreden naar 8,9 meter. De breedte van een baan zal 7,25 meter worden. Het in een keer vierbaans aanleggen van de Centrale As betekent volgens GS ook een minder grote belasting op mens en natuur dan een gefaseerde aanleg. Zo kunnen bomen in de middenberm meteen worden geplaatst. Deze zijn noodzakelijk om te komen tot een wegbeeld dat past in de omgeving én om beschermde vleermuissoorten de mogelijkheid te bieden de weg over te steken. Een gefaseerde uitvoering van deze maatregelen zou volgens GS lastig en dus duurder zijn.

De aanleg van de Centrale As wordt nu begroot op 235 miljoen euro, waarvan de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Tytsjerksteradiel ruim 36 miljoen euro voor hun rekening nemen. De drie gemeenten worden gecompenseerd voor hun financiële bijdrage. Tytsjerksteradiel mag onder meer de komende tien jaar 150 extra woningen bouwen ende mogelijkheden in de Trynwâlden en Quatrebras zijn verruimd voor de aanleg van bedrijventerreinen. De provincie zal zich soepel opstellen ten opzichte van ontwikkelingsplannen van Dongeradeel en stelt een onderzoek naar het realiseren van een OV-transferium tussen Veenwouden en Zwaagwesteinde in het vooruitzicht, op de plek waar de Centrale As het spoor tussen Leeuwarden en Groningen kruist. Ook Dantumadeel mag de komende tien jaar 150 extra woningen bouwen.

Ook komt er geld voor het ontwikkelen van plannen voor de herinrichting van dorpskernen als Hurdegaryp, Veenwouden en Damwoude, waar het drukke verkeer uit het dorpsbeeld zal verdwijnen.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024