centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As wordt dubbelbaansweg
woensdag 15 november 2006 Burgum

De nieuwe Centrale As tussen Dokkum en Nijega wordt dubbelbaans aangelegd. Dit heeft het college van gedeputeerde staten van de provincie Friesland besloten. Dit is het meest opvallende element uit het dinsdag door het college vastgestelde Realisatiebesluit Centrale As. Met de dubbelbaansuitvoering is een investering van 235 miljoen euro (excl. btw) gemoeid. Op 13 december zal Provinciale Staten de finale beslissing moeten nemen.

De enkelbaansuitvoering is geraamd op 206 miljoen (excl. btw) en het college kiest liever voor een dubbelbaansweg. De extra investering van 29 miljoen euro (12% meer) weegt naar hun mening op tegen de extra effecten die bereikt worden. Deze effecten zijn vooral te vinden in de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de ontlasting van het onderliggende wegennet. Naast het dubbelbaans maken van de weg is ook besloten dat de rondweg bij Garyp er komt.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022