centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Fietsen langs een denkbeeldige Centrale As
maandag 14 augustus 2006 Veenwouden

,,We hopen dat we nog door die tuin mogen fietsen, waar de nieuwe weg straks ligt”, grapt Reinie Zondag uit Veenwouden. Samen met haar man Koen fietst ze op zaterdagochtend langs de toekomstige route van de Centrale As. De tocht is georganiseerd door cultureel centrum de Schierstins, onder de titel ’Verloren landschappen’.

Een gewaagd thema voor een fietstocht, dat geeft organisator Jaap van der Boon meteen toe. Hij was misschien ook wel een beetje naïef toen hij vorig jaar dit ,,actuele onderwerp” voor de jaarlijkse tocht bedacht. ,,Ik had niet gedacht dat het zo gevoelig zou liggen hier in Veenwouden”, zegt hij eerlijk. Maar als dat wel het geval was geweest, had hij de route er niet om laten liggen.

,,Je moet het zien als een nostalgische fietstocht”, legt hij uit. ,,Nu kunnen mensen nog zien hoe het erbij ligt. Je komt door agrarisch land en langs prachtige natuurgebieden. Er zijn hier mooie houtwallen en elzensingels. In hun verbeelding zien mensen dan de Centrale As liggen.”

Jikke Heeringa uit Metslawier is bij de start al enthousiast. ,,Het is gewoon prachtig hier”, vindt ze. ,,En ik vind het wel aardig om nu eens te zien, waar die weg straks langs komt.” Eigenlijk is ze best blij met de komst van de nieuwe autoweg. ,,Het is voor ons wel gemakkelijk. En er blijft ook vast nog genoeg moois over.”

Op het A4-tje met de route heeft Van der Boon bij elke afslag wat korte informatie over de toekomstige autoweg geschreven. ’Evenwijdig aan dit fietspad komt de nieuwe autoweg te liggen’, lezen fietsers onderweg van Zwaagwesteinde naar Driesum. Ook staat vermeld dat de stelpboerderij die ze richting Damwoude tegenkomen, wordt afgebroken. En aangekomen bij Dokkum is duidelijk te zien hoe straks de Centrale As pal naast de nieuwe woonwijk begint.

Hoewel Van der Boon persoonlijk wel bedenkingen heeft bij de Centrale As, is de tocht zeker niet bedoeld als protest, benadrukt hij. ,,Ik kan me voorstellen dat zo’n nieuwe weg gewoon nodig is, vooral voor de werkgelegenheid. Aan de andere kant vind ik het zonde dat er zoveel geld mee wordt versmeten. Maar deze fietstocht heeft daar niets mee te maken. Ik zocht gewoon een leuk onderwerp, net als andere jaren.”

Bij de stempelpost, precies op de helft van de 42 kilometer lange route, komt het echtpaar Zondag als eerste aan. Bestuurslid Sjoukje Werkema is blij met haar eerste gasten. ,,Het is nog niet zo druk”, merkt ze op. Met in totaal 51 deelnemers fietsen er de helft minder mensen mee dan vorig jaar. Volgens Van der Boon heeft dat meer met het regenachtige weer dan het thema van de tocht te maken.

Het echtpaar Zondag steunt de Schierstins graag en fietst daarom ieder jaar mee. Dat de route dit keer langs de toekomstige snelweg van Dokkum naar Nijega loopt, maakt ze niet uit, ook al zijn ze allerminst ingenomen met de plannen van de provincie Fryslân.

,,We hebben alle protesten getekend”, zegt Zondag. ,,Wat moeten we hier met zo’n snelweg? Laat ze eens intelligente oplossingen bedenken, zoals goed openbaar vervoer. Een goede treinverbinding tussen Dokkum en Drachten bijvoorbeeld.” Fietsen doen ze zeker niet uit nostalgie. ,,Het is wel aardig om eens te zien waar die weg straks langs komt”, vindt hij. ,,Al fietsende raken we er steeds meer van overtuigd dat die Centrale As een hele domme zet is.”
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024