centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
GrienLinks verbaasd over Centrale As
donderdag 4 augustus 2005 Burgum

De fractie van GrienLinks Tytsjerksteradiel is er verbaasd over dat een voorkeursvariant met betrekking tot de Centrale As is bekendgemaakt zonder dat dit in de gemeenteraad is besproken. Het college van B&W had met de gemeenteraad afgesproken dat het voorkeurstracé in juni in de raad zou worden besproken. Nadat dit niet haalbaar bleek te zijn, werd de datum verschoven naar september. Na de opinie van de raad, kon B&W dan het standpunt bepalen.

De afgelopen maanden ontstond er rondom de Centrale As grote spanning op het provinciehuis. Het blijkt nu dat er haast geboden is en dat naar het Rijk toe eensgezind moet worden opgetreden. Tevens is opvallend dat de bekendmaking midden in de zomervakantie plaatsvindt op de dag dat de Koningin deze provincie bezoekt. Ook kunnen veel mensen nog geen oordeel geven omdat de uitkomsten van de MER-tracé studie nu pas, tegelijkertijd met het voorkeurstracé, worden bekendgemaakt.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024