centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Reactienota Centrale As vastgesteld
woensdag 22 maart 2006 Leeuwarden

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de concept-Reactienota en de nota Tracé De Centrale As vastgesteld. Er zullen in totaal 16 wijzigingen worden doorgevoerd in het Voorkeurstracé zoals dat vorig jaar midden in de zomer werd gepresenteerd. Zeker 300 inspraakreacties zijn verwerkt. Op 17 mei moet Provinciale Staten zich buigen over de voorstellen om deze vast te stellen. Het project wordt het grootste wegenproject van Friesland.

De zestien aanpassingen betreffen vooral lokale aanpassingen, zoals het verschuiven van delen van het tracé bij Dokkum en Damwoude. Zo wordt er verder een fietstunnel in de Zomerweg opgewaardeerd tot een tunnel voor alle verkeer en zal onder de Foksegatten ook een tunnel worden aangelegd. Bij Quatrebras zal in plaats van een rotonde een viaduct komen.

In de vervolgfase worden de huidige tracéontwerpen verder uitgewerkt. Daarnaast worden aanvullende onderzoeken en het landinrichtingsproces opgestart. Bovendien starten de gemeenten met de bestemmingsplan procedures. In de tweede helft van dit jaar worden de vervolgonderzoeken afgerond en dienen dan als basis voor het Realisatiebesluit, dat naar verwachting nog dit jaar door de gemeenten en provincie genomen wordt. Na het Realisatiebesluit kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering starten.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024