centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Quatrebras krijt gjin rotonde
woensdag 22 maart 2006

It drokke ferkearsplein by Quatrebras krijt gjin rotonde, mar in krusing op ûngelikense hichte. De Sintrale As wurdt foar in part ûnder de grûn oanlein, de dyk fan Hurdegaryp nei Noardburgum der boppe. Dat hat DS besluten nei 300 ynspraakreaksjes.

Der binne 16 wizigingen tapast yn de ûntwikkeling fan de ûntslutingsdyk foar Noardeast-Fryslân. kosten wurde troch de wizigingen heger, fan 184 miljoen euro nei 200 miljoen euro.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022