centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As kan best als tweebaansweg
donderdag 2 maart 2006 Dokkum

De Centrale As, de nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega, hoeft helemaal geen vierbaans autoweg te worden. Een tweebaansweg met een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur is voldoende om het verkeersaanbod in Noordoost-Fryslân af te handelen.

Dat staat in het rapport over de Centrale As, dat TNO heeft gemaakt in opdracht van It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en de Friese Milieu Federatie. Het rapport is nog niet openbaar, maar de natuur- en milieuorganisaties geven nu alvast de conclusies, omdat vanavond en morgen de gemeenteraden van Tytsjerksteradiel en Dantumadeel een advies over de weg moeten vaststellen.

TNO heeft volgens de organsisaties uitgerekend dat een vierbaansweg op basis van de verkeersprognoses niet nodig is. Bij het ontwerp van de As is uitgegaan van een bevolkingsgroei van 7 procent tot 2020. In werkelijkheid is de Bevolkings- en woningbehoefteprognose maar 3 procent, aldus TNO.

Zelfs als de eerste prognose gehaald wordt, zullen er volgens de onderzoekers nooit zo veel auto’s komen dat een vierbaansweg nodig is. De provincie Fryslân gaat in zijn berekeningen uit van 1250 voertuigen per uur, per richting, op het drukste moment van de dag, op het stuk tussen Burgum en Garyperhoeke.

TNO stelt dat op een tweebaansweg makkelijk 1500 voertuigen per uur, per richting kunnen rijden. Een vierbaansweg zou overcapaciteit geven, met ruimte voor 3000 tot 3250 voertuigen per uur.

Ook een maximumsnelheid van honderd kilometer per uur is nergens voor nodig, stelt het onderzoeksbureau. Al met al ben je twee minuten eerder in Dokkum – of op de Wâldwei bij Nijega – als je honderd rijdt in plaats van tachtig. Vooral vrachtverkeer zorgt ervoor dat de theoretische tijdwinst zich in de praktijk niet voordoet.

Een weg met een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur verdient volgens TNO de voorkeur, omdat ,,die per definitie veiliger is dan een weg van honderd kilometer per uur.”

De uitkomsten van het TNO-rapport ondersteunen het alternatief van de opdrachtgevers voor de studie. It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en de Friese Milieu Federatie willen een tweebaansweg, die grotendeels in de plaats komt van de huidige wegen tussen Nijega en Dokkum.

De PvdA-fractie in Tytsjerksteradiel heeft juist gisteren de collega-fracties in de gemeenteraad opgeroepen om vanavond nog geen advies over de Centrale As vast te stellen, omdat het rapport van TNO nog niet is uitgekomen. Ook andere ,,essentiële stukken voor de besluitvorming’’ zouden nog ontbreken.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024