centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As op details anders en duurder
dinsdag 20 december 2005 Leeuwarden

De provincie houdt vast aan haar ‘voorkeurstracé’ voor de Centrale As, de nieuwe weg van Dokkum naar de Wâldwei. Er worden wel diverse details aangepast. Het duurste daarvan is een ongelijkvloerse kruising met de N355 (Leeuwarden-Buitenpost). Om de meerprijs deels te compenseren wordt de weg tussen Sumar en Nijega niet verdubbeld. Dat heeft de provincie Fryslân gisteren voorgesteld. Naar aanleiding van de ongeveer driehonderd inspraakreacties is een aantal details aangepast ten opzichte van het tracé dat in augustus werd gepresenteerd. De provincie heeft zich echter niet van de wijs laten brengen door het offensief van het platform ‘De Andere As’, een coalitie van tien actiegroepen uit de regio tussen Dokkum en Nijega die voor een radicaal ander tracé (de ‘Centraalste As’) strijden.

Het alternatief van de oppositie biedt volgens de provincie te weinig soelaas voor de toenemende verkeersdrukte door de dorpen langs de as: Damwoude, Veenwouden en Burgum. Ook zou het alternatief te weinig bijdragen aan de ‘bundeling’ van de verkeersstromen in het hele gebied tussen Dokkum en de Wâldwei. En de ‘Centraalste As’ zou, net zo goed als het voorkeurstracé van de provincie, een groot stuk open landschap doorsnijden en versnipperen.

De provincie houdt ook vast aan haar voornemen om de maximumsnelheid op de route naar 100 kilometer per uur te brengen. Dat is nodig om de weg voldoende ‘aantrekkingskracht’ te geven: verkeer dat ook een hemelsbreed kortere sluiproute zou kunnen nemen, moet naar de Centrale As gelokt worden met de belofte dat men daar meer vaart kan maken. De milieugevolgen van een hogere snelheidslimiet (meer uitstoot van schadelijke stoffen, meer herrie) zijn niet zodanig dat de balans doorslaat naar een limiet van 80 kilometer per uur.

De aanpassingen die de provincie nu voorstelt, hebben met te maken met het ‘onderliggende’ wegennet: de lokale wegen die de Centrale As kruisen of er op moeten aansluiten. Aanpassingen worden bijvoorbeeld voorgesteld bij Dokkum (aansluiting op de noordelijke rondweg), ten westen van Wouterswoude (parallelweg), ten oosten van Broeksterwoude (fietstunnel), ten oosten van De Valom (extra fietspad) en ten noorden van Noardburgum (andere ligging van het viaduct over de Centrale As).

Het duurste en ingrijpendste wijzigingsvoorstel gaat over de kruising van de Centrale As (Dokkum-Nijega) met de N355 (Leeuwarden-Buitenpost). Op die plek werd eerder een gelijkvloerse rotonde voorgesteld. Om de doorstroming (zowel noord-zuid als oost-west) te bevorderen, wordt dat plan vervangen door een ongelijkvloerse, ovale rotonde.

De betrokken gemeenten, Gedeputeerde en Provinciale Staten moeten de wijzigingen nog goedkeuren.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024