centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Actiegroepen ieder voor zich tegen de Centrale As
maandag 24 oktober 2005 Hurdegaryp

Actiegroepen uit Noordoost-Fryslân beraden zich op alternatieven voor een snelle verbinding tussen Dokkum en Nijega. Van een groot, gezamenlijk protest tegen de toekomstige ‘Centrale As’ is nog geen sprake.

Het actiecomité van Veenwoudsterwal leidde politici en andere actiepartijen zaterdag in een protestmars door de weilanden waar over enkele jaren de Centrale As moet liggen. De kuiertocht door het golvende elzensingel landschap tussen Hurdegaryp en Veenwouden trok circa 45 mensen. Met name lokale en provinciale politici en vertegenwoordigers van andere actiegroepen tegen de Centrale As liepen mee.

De actiegroepen uit Hurdegaryp, Veenwoudsterwal, Kûkherne, Quatrebras, Noardburgum en Sumar gaan vooralsnog geen gezamenlijk platform vormen, zei woordvoerster M. Vroom uit Veenwoudsterwal. ,,We zetten voor 1 november ieder afzonderlijk onze bezwaren op papier. Misschien dat we in een later stadium gaan samenwerken, maar daarvoor is het nu nog te vroeg.’’

Het bestuur van Dorpsbelang Hurdegaryp moet de brief met bezwaren tegen het voorkeurstracé nog opstellen, maar de stand punten zijn inmiddels duidelijk, aldus voorzitter C. Hergaarden. De bestaande, historische wegen, zoals de Simmerwei tussen Hurdegaryp en Burgum en de Foskegatten tussen Hurdegaryp en Veenwousterwal, mogen niet geblokkeerd worden. Deze wegen alleen voor fietsers te bestemmen als de Centrale As klaar is, is ,,tekentafelwerk’’. De Hurdegarypsters zullen verder pleiten voor een 80 km-weg in plaats van een autoweg waar 100 km/uur gereden mag worden. Dorpsbelang ondersteunt tevens het alternatieve plan van bewoner Tabak aan de Foskegatten. Hij stelt voor om de rondweg om Hurdegaryp verdiept aan te leggen dichtbij het spoor en te kiezen voor een tracé noordelijk om Veenwoudsterwal.

Volgens Hergaarden zal Dorpsbelang er bij de provincie op zal aandringen om de rondweg eerst aan te leggen en dan pas de Centrale As. ,,Dat doen ze bij Garyp ook, dus waarom niet bij ons? Dit scheelt veel bouwverkeer door het dorp. Bovendien willen we voorkomen dat er aan koppelverkoop wordt gedaan. Dus dat de provincie gaat zeggen: geen Centrale As, dan ook geen rondweg.’’

Vanuit Sumar en Sumarreheide kwamen zaterdag ook protesten tegen het tracé van de Centale As. Volgens woordvoerder A. Nijboer uit Sumarreheide zal de nieuwe autoweg leiden tot veel meer drukte op de bestaande B-wegen rondom Sumar. De effecten van de nieuwe weg op de bestaande wegenstructuur zou te weinig onderzocht zijn. Van de politieke partijen vragen GrienLinks en FNP zich af of de Centrale As wel een vierbaans autoweg moet worden met een maximumsnelheid van 100 km/uur. Dorpsbelang Veenwouden-Veenwoudsterwal liep zaterdag niet mee met de actiegroep uit Veenwoudsterstal; het bestuur is niet tegen het voorkeurstracé.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024