centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Onzekerheid staat verbouw in de weg
donderdag 14 juli 2005 De Valom

Nog een paar weken zitten ze in spanning, Tjalling en Janke-Griet Elzinga uit De Valom. Ze wonen aan de Hoofdweg en hun woning staat op een van de alternatieve locaties voor de Centrale As. Eind juli, hooguit begin augustus, beloofde een ambtenaar van de gemeente Dantumadeel, wordt duidelijk waar precies de ‘snelweg’ Burgum-Damwoude-Dokkum wordt aangelegd.

Tjalling, oorspronkelijk uit Zwaagwesteinde, en Janke-Griet uit Damwoude kochten negen jaar geleden een huisje in De Valom. In de loop der jaren werd het huisje fraai opgeknapt. Een paar maanden geleden vroegen ze bij de gemeente vergunning om de schuur uit te breiden. Het fietsje van hun zoontje moet een plek hebben en bovendien is er nog een kleine op komst. In het gemeentehuis bleek dat de Centrale As wel eens dwars over het hok zou kunnen lopen. De uitbreidingsplannen voor het schuurtje zijn daarom onzeker.

De familie Elzinga vindt het vervelend dat ze niet weet waar ze aan toe is. ,,Wy tochten earst: dy Centrale As komt wol twahûndert meter by ús wei, mar as dizze fariant troch giet, dan giet er oer ús hok! En wat moatte wy dan?’’, reageert Janke-Griet. Tjalling heeft al een manier bedacht om zijn domein te redden: ,,As ik no in wrotmûs (woelmuis, rw) opspoar! Miskien komt dy wei hjir dan net.’’

De Elzinga’s zitten behoorlijk in spanning, maar geven aan dat de broer van Janke-Griet veel meer in zak en as zit. Hans en Thea Feenstra wonen met hun drie kinderen aan de Joh. Dirkslaan in Damwoude richting Wouterswoude. De ene variant van de Centrale As komt voor hun opgeknapte ‘boerespultsje’ te liggen, de andere achter hun woning en de derde helemaal over huize Feenstra. ,,Hoe’t it ek komt: hy komt hjir foar hûndert presint’’, verklaart een ongeruste Thea. De plannen voor de verbouw van een washok zijn op een zacht pitje gezet. ,,Se kinne oer twa jier wol begjinne mei dy dyk, mar it kin ek noch wol sân jier duorje.’’

Met angst wacht de familie Feenstra eind juli af. ,,Wy wenje hjir no hielendal privé en hearre allinnich mar fûgeltsjes. Mei twa farianten krije wy straks in ferskriklik ‘zoem-zoem-zoem’-gelûd fan auto’s by ús hûs. Soms tink ik wolris: doch mar de fariant oer ús hûs, dan kinne wy ergens oars op ‘e nij begjinne. Allinnich wêr fine je wer sa’n moai plakje?’’

Omzien naar een andere woonstek doen de Feenstra’s nog niet. Ook de Elzinga’s zijn niet actief op zoek naar een andere woning. Wel zijn ze er onbewust mee bezig, legt Janke-Griet uit. Onbewust hebben ze extra aandacht voor huizenadvertenties. Toch denken ze er niet aan hun huis te koop te zetten en te verhuizen. ,,Wy wolle hjir eins net wei. Stel dy foar dat it achterôf besjoen allegearre net nedich west hie, dan kinst dysels wol wat oandwaan’’, zegt Janke-Griet.

Ze weet via via dat er bij de aanleg van de vernieuwde Betonweg op het laatste moment een huis werd afgebroken. De eigenaars hadden dit helemaal opgeknapt, omdat hun woning aanvankelijk zou blijven staan. Het huis van de buren, die dachten dat het gesloopt zou worden en het daarom hadden laten versloeren, bleef staan.

Janke-Griet moet niet denken aan het schrikbeeld van het ‘lytse spultsje’ dat vlak aan de autoweg Dokkum-Leeuwarden staat. ,,Dy minsken wennen oait ek hielendal frij. As ik dêr lâns ryd, dan tink ik no hieltyd: dat oerkomt ús dochs net wol?’’ De familie Feenstra heeft ook nog geen verhuisplannen gemaakt. Het te koop zetten van hun woning is geen optie, meent Thea. Volgens haar wil niemand hun verbouwde boerderijtje kopen met de wetenschap dat de Centrale As in de tuin komt te liggen. Een verzoek om planschade in te dienen, zal vooralsnog weinig effect hebben. ,,Dat moatte wy allegearre noch útsykje.’’
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024