centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As niet dwars door Veenwouden
woensdag 25 augustus 2004 Leeuwarden

De variant van de nieuw aan de leggen weg tussen Dokkum en Nijega – bekend als de Centrale As – die dwars door Veenwouden zou voeren, is als het aan Gedeputeerde Staten ligt van tafel. Dit blijkt uit het voorstel dat GS woensdagochtend bekend maakten.

Een andere variant bij Veenwouden, die door de Zwette, blijft wat betreft GS wel tot de uiteindelijke mogelijkheden behoren.

De route van de nieuwe verbinding die in Veenwouden langs het spoor zou lopen behoort tot een serie afgevallen varianten. Er zijn nu nog zes alternatieven waarover Provinciale Staten een moeten beslissen of die meegaan naar de volgende fase van de milieu-effect rapportage (mer).

Ook de westelijke en de korte oostelijke omleiding rond Damwoude zullen er definitief niet komen. De ondertunneling van Burgum, en de korte westelijke omleiding rond Burgum evenmin.

Drie ideeën hebben GS toegevoegd aan de shortlist: een aquaduct in het Prinses Margrietkanaal bij Burgum als oplossing voor het bestaande tracé, een lange oostelijke variant bij Damwoude, en een variant bij Burgum die westelijk van de Wijde Ee het kanaal kruist.

Provinciale Staten nemen 15 september een besluit over welke van deze zes varianten naar de volgende fase van de mer-procedure meegaan. Een definitief besluit volgt in mei 2005, waarna opnieuw een inspraakronde volgt om vast te stellen wat het voorkeurstracé wordt.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024