centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As kan goed met twee rijstroken
zaterdag 4 maart 2006 Leeuwarden

De Centrale As kan heel goed als weg met twee rijstroken worden aangelegd. Ook in dat geval zal de weg de voorspelde verkeersdrukte kunnen verwerken. De maximumsnelheid van 100 kilometer per uur levert slechts een tijdwinst op van twee minuten in vergelijking met een weg van 80 kilometer.

Een en ander blijkt uit een onderzoek van TNO, aldus de opdrachtgevers Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en de Friese Milieufederatie. Zij wilden van een onafhankelijke instantie de mening weten over de noodzaak van een weg van 100 kilometer met vier rijstroken op grond van de verkeersprognoses.Volgens TNO is een weg met twee rijstroken voldoende om de verwachte verkeersintensiteit aan te kunnen.
Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024