centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Advys Sintrale As wurdt útsteld
woensdag 1 maart 2006

De gemeenteried fan Tytsjerksteradiel sil foar de gemeenteriedsferkiezings fan takom wike gjin advys jaan oer de Sintrale As. Ek de CDA-fraksje fynt dat se te min ynformaasje krigen ha fan de provinsje om in advys te jaan. Mei it CDA derby is der in mearderheid yn de rie dy't net oer it plan stemme wol.

Deputearre Ton Baas wol lykwols dat alle Sintrale As-gemeenten har beslút foar de ferkiezings fan 7 maart bekendmeitsje.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024