centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
PvdA geeft geen advies Centrale As
woensdag 1 maart 2006 Burgum

De PvdA-fractie van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft besloten in de raadsvergadering van 2 maart geen advies over het voorstel Centrale As te geven. De reden hiervoor is het ontbreken van voor de besluitvorming essentiële stukken. Op 2 maart wordt een extra raadsvergadering gehouden met als onderwerp de advisering van de raad over het (gewijzigde) voorkeurstracé Centrale As.

De PvdA fractie vindt voldoende argumenten aanwezig om nu niet tot besluitvorming over te gaan. Zo konden burgers tot 27 februari reageren op het aanvullende Milieu effect rapport (MER). De raad heeft dinsdag een samenvattend overzicht ontvangen van de 13 inspraakreacties zonder enig bestuurlijk standpunt. Verder vindt de PvdA dat de 'second opinion' van TNO moet worden afgewacht. Er is discussie over verkeersprognoses en de PvdA vindt het van groot belang om eerst kennis te nemen van de 'second opinion' in opdracht van de Friese Milieufederatie.

Verder heeft naar verluid Provinciale Staten haar eigen besluitvorming met een maand opgeschoven. Het lijkt de PvdA fractie ondenkbaar dat GS op 7 of 14 maart een besluit over de Centrale As kunnen nemen als het inspraaktraject nog niet is afgewikkeld (reactienota maar vooral het eindoordeel van de MER commissie). "Een besluit over de Centrale As is een verstrekkend besluit dat je op goede gronden met het juiste materiaal moet nemen en niet met de rug tegen de muur" vindt de fractie.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024