centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Earst adekwate ynfo oer As
woensdag 1 maart 2006

De gemeenteriedsfraksje fan de PvdA yn Tytsjerksteradiel wol op koarte termyn noch gjin advys jaan oer de Sintrale As. Der mist noch te folle belangrike ynformaasje fan de provinsje om in beslút te nimmen oer it bêste trajekt foar de ûntslutingsdyk tusken Dokkum en de Wâldwei, fynt fraskjefoarsitter Peter van de Hoef.

De PvdA ropt de oare partijen op om ek gjin advys oan de provinsje te jaan. Earst moat der goede ynformaasje komme.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024