centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Te weinig tijd voor besluit Centrale As
woensdag 22 februari 2006 Damwoude

De raden van de gemeente Dongeradeel, Dantumadeel en Tytsjerksteradiel hebben te weinig tijd om zich goed voor te bereiden op hun besluit over de Centrale As. Dat vindt het Platform Andere As. De groep is een bundeling van tegenstanders van het huidige plan van de provincie.

De raadsleden van de gemeente Dantumadeel hebben slechts enkele uren de tijd om een inspraaknota 'Vooruit met het Voorkeurstracé' te lezen die mogelijk honderden pagina's telt. Op de dag van de vergadering (28ste) zal de provincie met de nota naar buiten komen. Tot en met 27 februari loopt nog de aanvullende inspraakprocedure op het voorkeurstracé. Omdat in Dantumadeel al snel de raadsvergadering volgt, hebben de raadsleden weinig tijd om zich goed voor te bereiden. Zo vindt het platform.

De andere gemeente beslissen in dezelfde week op donderdag en vrijdag. Voor het bijzondere tijdschema is gekozen om te voorkomen dat nieuwe gemeenteraden na de verkiezingen (7 maart) zich moeten buigen over het onderwerp met al een lange geschiedenis.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024