centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
GrienLinks: uitstel besluit Centrale As
maandag 13 februari 2006 Leeuwarden

GrienLinks wil de besluitvorming over de Centrale As uitstellen. Op 27 februari loopt een inspraaktermijn af, vier dagen later moeten de gemeenteraden van Dongeradiel, Dantumadeel en Tytsjerksteradiel beslissen over het tracé van de verbeterde weg tussen Dokkum en de Wâldwei bij Nijega.

De Tytsjerksteradielster raadsfractie en de statenfractie van de partij vinden dit veel te krap. Dit bleek gisteren bij de presentatie van een alternatieve route, 'De Normale As' genoemd. Deze volgt vrijwel geheel de bestaande weg door Damwoude, de Valom en Burgum. Alleen in Veenwouden wordt oostelijk een knik onder de spoorlijn door gemaakt.

De partij wil met het plan natuur en landschap sparen. De 80-km-weg wordt wel van ongelijkvloerse kruisingen voorzien, en waar dit niet kan van grote rotondes. Ook is GrienLinks niet tegen een korte noordelijke rondweg om Hurdegaryp heen. De kosten zijn globaal becijferd op €100 miljoen, zo'n €80 miljoen minder dan het voorkeurstracé van de provincie.
Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024