centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
FNP komt met eigen tracé Centrale As
zondag 12 februari 2006 Burgum

De consequenties van de aanleg van de Centrale As zijn niet acceptabel voor natuur, milieu en de leefbaarheid van de dorpen. Althans, als de weg wordt aangelegd zoals de provincie Fryslân dat graag wil. Dat vindt de FNP. De nationalistische partij wil het karakteristieke landschap niet te veel vernielen en denkt dat tevens de leefbaarheid van een aantal dorpen bedreigd wordt.

De werkgroep die zich met de weg tussen Drachten en Dokkum bezighoudt, komt nu met een eigen alternatieve route. Belangrijke FNP-standpunten zijn voornamelijk de snelheid die zoveel mogelijk 100 km/u moet zijn. Ook met de huidige weg zoveel mogelijk worden aangehouden waarbij de dorpen Damwoude, Foksegatten, Hurdegaryp en Noardburgum moeten worden ontweken. Ook moeten de bestaande wegen tussen de dorpen blijven bestaan.

Op de site van FNP Tytsjerksteradiel staat verder dat deze partij niet akkoord zal gaan met het voorgestelde tracé van de provincie Fryslân.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024