centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Begin met Centrale As in Dokkum
maandag 6 februari 2006 Dokkum

De FNP Dongeradeel wil dat met de aanleg van de Centrale As in Dokkum wordt begonnen en niet zuidelijk bij Nijega.

Als de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals gepland, dan moet Dokkum wachten tot 2015 voor de stad is aangesloten. ,,Begjinne se takommend jier al by Dokkum, dan kinne wy om 2010 hinne al it noardlik stik brûke en nei Quatrebras fierder oer de besteande wegen'', aldus Pytsje de Graaf. De partij doet woensdag in de commissie grondzaken een voorstel. Daarnaast vraagt de FNP zich af of het geplande aantal aansluitingen op de As voldoende is.
Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024