centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As niet door Veenwouden
woensdag 25 augustus 2004 Veenwouden

Het dorp Veenwouden zal niet gesplitst worden door de Centrale As. De variant door Veenwouden van de nieuw aan te leggen weg tussen Nijega en Dokkum komt te vervallen. Gedeputeerde Staten hebben dit woensdag bekend gemaakt. De variant door de Zwette bij Veenwouden blijft wel één van de mogelijkheden.

Ook de westelijke en korte oostelijke omleiding rond Damwoude zijn van de baan. Evenals de ondertunneling van Burgum en de korte westelijke omleiding rond Burgum. Er blijven nu zes varianten over.

Gedeputeerde Staten hebben tevens enkele nieuwe ideeën bedacht waaronder een aquaduct in het Prinses Margrietkanaal bij Burgum, die een aanvulling wordt op het bestaande tracé. Provinciale Staten nemen op 15 september een besluit over welke van de zes varianten naar de volgende fase van de mer-procedure meegaan. Een definitief besluit volgt in mei 2005.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024