centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Acties voor en tegen plan Centrale As
zaterdag 28 januari 2006 Dokkum

De Friese natuur- en milieuorganisaties en het platform Andere As roepen de raadsleden van Dongeradeel op om de besluitvorming over de Centrale As uit te stellen. De raad houdt op 1 februari een commissievergadering over de Centrale As, maar volgens de protestgroepen is er nog niet voldoende informatie beschikbaar om al tot een weloverwogen oordeel te kunnen komen.

Uit ondernemerskringen komt een lobbyactie vóór de aanleg volgens het voorkeurstracé. Zeker vierduizend ondernemers in Dongeradeel, Dantumadeel en Tytsjerksteradiel krijgen een actiesticker en een handtekeningenkaart. De actie is opgezet door de Kamer van Koophandel, de Industriële Club Tytsjerksteradiel en de Ondernemersfederatie Noordoost-Fryslân.

De gemeente Dantumadeel is van plan zich positief uit te spreken over het voorkeurstracé van de Centrale As. Wat burgemeester en wethouders betreft kan het tracé, met de aanpassingen die uit de inspraak voortvloeiden, verder uitgewerkt worden.
Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024