centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Haak en As stoelen op oude cijfers
zaterdag 21 januari 2006 Leeuwarden

De plannen voor de Haak (N31) bij Leeuwarden en de Centrale As (N356 tussen Dokkum en Nijega) gaan uit van een Friese bevolkingsgroei, die ruim tweemaal zo groot is als in de meest actuele prognoses van rijk en provincie.

Hierdoor bestaat het risico dat straks wordt gekozen voor bredere of duurdere autowegen dan het toekomstige verkeersaanbod rechtvaardigt.

De Haak lijkt ook bij een zeer sterke bevolkingsgroei al ruim bemeten te worden. Op de bij streekbestuuders favoriete variant zullen de auto's in de avondspits straks vrijwel even snel kunnen rijden als 's nachts, aldus de ontwerpers.
Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024