centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Temajûn sintrale as yn Burgum
zaterdag 3 december 2005

GrienLinks hat freedtejûn yn Burgum beswiermakkers tsjin de sintrale as frege nei de meast ideale útfiering fan de rûte tusken Dokkum en de Wâldwei. De temajûn wie organisearre troch de lokale ôfdieling fan de partij yn 'e mande mei de steatefraksje.

Beswiermakkers krigen in útnoeging om fan gedachten te wikseljen oer de nije dyk en de GrienLinks-fisy dêrop. Der kamen sa'n tritich minsken op ôf; fan aksjegroepen oant doarpsbelangen.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024