centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Gjin nije diskusje sintrale as
woensdag 9 november 2005

De diskusje oer de 'sintrale as', de dyk tusken Nijegea en Dokkum, moat net wer gean oer it ferbetterjen fan de besteande ferbining. Dat seit doarpsbelang Feanwâlden. Dy fernimt dat ferskate groepen wer ynsette op it opknappen fan de besteande dyk, omdat se gjin heil sjogge yn de nije dyk dy't troch de provinsje presinteard is.

Neffens doarpsbelang Feanwâlden hat it oanpakken fan de besteande dyk grutte neidielige gefolgen foar it doarp.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024