centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
FNP wil Centrale As als 80-km-route
dinsdag 6 december 2005 Veenwouden

De verbeterde route tussen Dokkum en Nijega, de Centrale As, moet worden uitgevoerd als enkelbaans 80-km-weg met ongelijkvloerse kruisingen. Dit vindt de statenfractie van de FNP.

Met bezwaarmakers tegen het voorgestelde vierstrooks 100-km-tracé vindt de partij dat landschap, natuur en landbouw meer moeten worden ontzien. Dit kan door de bestaande route zoveel mogelijk te volgen, en deze dichter langs dorpen te leiden. De FNP wil ook de bestaande lokale verbindingen handhaven.
Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024