centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Provincie luistert: reeks aanpassingen Centrale As
maandag 19 december 2005 Leeuwarden

De provincie wil op veertien plaatsen de voorkeursroute van de Centrale As wijzigen. De aanpassingen volgen op kritiek uit de streek, van de Friese Milieufederatie en politieke partijen op het voorgenomen tracé tussen Dokkum en de Wâldwei.

De aanpassingen kosten €24 miljoen, bovenop de begroting van 184 miljoen voor de ingrijpende wegverbetering. Door anders afdekken van risico's en bezuinigingen rest er per saldo een gat van 6 miljoen.

De provincie moet ook een deel van de milieu-effectrapportage beter onderbouwen. Volgens de planning beslissen de drie betrokken gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Tytsjerksteradiel in februari over het definitieve tracé. De provincie neemt het finale besluit tot ombouw in april.
Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024