centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Weg Nijega-Garyp wordt niet verdubbeld
maandag 19 december 2005 Nijega

Het ziet ernaar uit dat de weg (N356) tussen Nijega en Garyp voorlopig niet wordt verdubbeld. De verdubbeling was onderdeel van de Centrale As maar door het schrappen van de verdubbeling kan 9 miljoen euro worden bespaard. Hierdoor kunnen andere knelpunten waar omwonenden over in zitten worden verbeterd.

De inspraakronde van de afgelopen maanden leverde ruim 300 reacties op. Naar een aantal ideeën is door de provincie Fryslân geluisterd en deze aanpassingen zullen 24 miljoen euro extra kosten. Zo zal de Centrale As aan de oostkant bij Dokkum waarschijnlijk verbeterd worden en komt er bij de Doniaweg bij Damwoude een mogelijk alternatief dat iets meer oostelijk ligt.

Een aantal wijzigingen:

De oostelijke rondweg bij Dokkum krijgt tussen de Harddraversdyk en de Lauwersseewei een vrij liggende parallelweg aan de oostzijde. De aansluiting van de parallelweg tussen Dokkum en Damwoude op de Kooilaan wordt verbeterd. Het tracé tussen Damwoude en Wouterswoude wordt iets oostelijk verleg en de rotonde bij Broeksterwoude (Dwarslaan) krijgt een fietstunnel voor het verkeer naar Zwaagwesteinde.

Tussen Veenwouden en Noardburgum wordt het viaduct bij de Zevenhuisterweg meer naar het oosten gelegd en de aansluiting van de weg op de N355 tussen Hurdegaryp en Noardburgum wordt naar het westen verlegd waardoor de kruising Quatrebras niet worden gewijzigd. Ook zal de Zomerweg bij Burgum gewoon open blijven voor alle verkeer en wordt de fietstunnel een gewone tunnel voor auto's.

De Hillamaweg in Burgum zal vanuit Suwâld vloeiend worden aangesloten op de Prins Bernhardstraat en dit is zuidelijker dan eerder bedacht. Tussen Burgum en Nijega komt westelijk een parallelweg. Alle genoemde aanpassingen zijn overigens nog niet definitief en de provincie Fryslân moet nog besluiten over de financiën en aanpassingen. De drie betrokken gemeenten beslissen in februari en de provincie zal in april het definitieve besluit nemen.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024