centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As bij Dokkum officieel geopend
maandag 28 september 2015 Dokkum

De Centrale As tussen Dokkum en Broeksterwâld is maandag officieel geopend. Vanaf nu kan het autoverkeer van Dokkum tot en met De Westereen gebruik maken van de nieuwe autoweg. De nieuwe weg zorgt ervoor dat het minder druk in de dorpen wordt en dat het verkeer - met name in de spits - gemakkelijker door kan rijden.

Het overige deel van de Centrale As wordt in 2016 geopend voor het verkeer. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan dit deel. Zo wordt er onder andere een aquaduct bij Burgum aangelegd.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024