centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Earste part fan Sintrale As moandei iepen
zondag 27 september 2015

It earste part fan de Sintrale As giet moandei om 12 oere iepen foar it publyk. It giet om it noardlike part fan Dokkum nei Feanwâlden. De fjouwerbaans dyk moat de ferkearsfeiligens yn it gebiet ferbetterje. Ek moat de dyk soargje foar in bettere berikberheid fan Noardeast-Fryslân. Bestjoerders meie op it stik 100 kilometer yn de oere ride.

It wurk oan de Sintrale As tusken Nyegea en Dokkum is opknipt yn parten. It lêste part moat ein takom jier klear wêze.

Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022