centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Earste part Sintrale As hast klear
maandag 21 september 2015

De tariedings foar de iepening fan it earste part fan de Sintrale As binne begûn. Nije wike moandei wurdt it noardlik part fan de nije autodyk tusken de Wâldwei by Nijegea en Dokkum offisjeel iepene. Ferkear kin fan tolve oer middeis foar it earst oer de fjouwerbaansdyk tusken Dokkum en Feanwâlden ride.

Ien fan de opfallendste keunstwurken yn it stik dyk is in 120 meter lang fiadukt oer de Falomster feart. De folsleine autodyk tusken Dokkum en de Wâldwei by Nijegea moat der begjin oktober takom jier lizze.

Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024