centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Eerste meters over Centrale As
vrijdag 7 augustus 2015 De Falom

Vanaf 17 augustus rijden er voor het eerst auto's over het nieuwe asfalt van de Centrale As. Omdat de Hoofdweg (N363) tussen De Falom en de Boppewei bij De Westereen en Feanwâlden wordt afgewaardeerd, wordt het verkeer via de nieuwe weg omgeleid. Vanaf de rotonde Broeksterwâld wordt het verkeer via de Dwarsloane over de Centrale As geleid naar de rotonde bij De Boppewei. Vanaf die rotonde gaat het verkeer weer over de oude weg.
Het noordelijk deel van de As van Dokkum naar de Boppewei gaat officieel per oktober open. Het asfalt ligt weliswaar klaar, maar de aannemer moet nog een veiligheidscontrole laten uitvoeren. Ook de wegbewijzering moet nog worden geplaatst.
Het werk wordt uitgevoerd door Heijmans. De wegenbouwer is twee maanden eerder met het werk klaar dan volgens contract noodzakelijk was. Om die reden is besloten het noordelijk deel in oktober al open te stellen, zoals het Friesch Dagblad eerder al meldde. Op het zuidelijk deel van de Centrale As kan al gebruik worden gemaakt van de rondwei om Garyp.
Automobilisten moeten nu nog ongeveer een jaar wachten voordat ze het hele tracé van Dokkum naar Nijega kunnen afleggen. De oplevering van de hele weg staat gepland voor medio 2016. Mensen die nog een kijkje willen nemen op het traject en de infrastructurele projecten kunnen zich overigens opgeven voor een bustour op 29 augustus bij het projectbureau. Belangstellenden krijgen dan onder meer een rondleiding bij het aquaduct in aanbouw.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024