centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Vluchtheuvels voor wild in Centrale As
vrijdag 31 juli 2015 Broeksterwâld

In de Centrale As worden ontsnappingsschansen aangelegd waarlangs groter wild dat per abuis op de weg beland is, kan ontsnappen. De aanleg van deze ontsnappingsschansen voor dieren is een nieuw fenomeen in Fryslân. Ze moeten de verkeersveiligheid ten goede komen.
Langs alle kruispunten in het deel van de Centrale As tussen Dokkum en Feanwâlden, het noordelijke deel, worden rasters aangelegd. Die moeten voorkomen dat reeën en ander wild daar de weg oversteken. In het geval dat zulke dieren toch op de weg belanden worden overal ook heuveltjes aangelegd, waarover de beesten kunnen ontsnappen.
,,Dit geldt voor reeën, maar ook hazen en konijnen kunnen er gebruik van maken. Alle wat grotere dieren die niet over of door het hek kunnen", legt manager complexe infraprojecten Steffen Hofstra uit. Hij is voorzitter van het Kwaliteitsteam De Centrale As dat de provincie Fryslân heeft ingesteld.

Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022