centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Kavelruil Sintrale As healwei
vrijdag 4 juli 2014

De kavelruil foar de oanlis fan de Sintrale As is op de helte, mar der binne noch wol in pear obstakels te nimmen. Dat seit deputearre Johannes Kramer. De provinsje besiket kavels te ruiljen mei benammen boeren, om sa it gebiet yn hannen te krijen dat nedich is foar de oanlis fan de nije dyk.

Dat proses is no healwei: 12 fan de 24 kavels binne ruile. Dat betsjut dat in gebiet fan goed 700 bunder op 'e nij ferdield is. Wol is de provinsje mei guon boeren noch yn ûnderhanneling oer de ferdieling fan stikken grûn.

De Sintrale As moat yn 2016 klear wêze.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024