centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Themagroep buigt zich over natuur rond de Centrale As
woensdag 2 juli 2014 Dokkum

Een speciale themagroep in Noordoost-Fryslân zal zich gaan bezighouden met de inrichting van landschap en natuur. Verschillende bestaande organisaties zullen hier zitting in nemen.
Belangrijkste doel en aanleiding voor de samenwerking is de aanleg van de Centrale As, de nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega. Die weg doorkruist bijna alle gemeenten in de regio. Ook moet de samenwerking leiden tot minder bestuurlijke drukte en minder stroperige beslissingen. ,,De themagroep moet pragmatisch en praktijkgericht te werk gaan." De overheden, zoals gemeenten en it Wetterskip, zullen bij tijd en wijle aanschuiven bij het overleg.
Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) wordt voorzitter van de gebiedsontwikkelaars, zo staat er te lezen in het Rapport Grien en Blau. De gemeenten moeten nog instemmen met de voorstellen die in het rapport zijn gedaan.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024