centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Massale belangstelling voor Centrale As
dinsdag 22 april 2014 Dokkum

De informatiebijeenkomst voor De Centrale As dinsdag in het gemeentehuis in Dokkum kon op veel belangstelling rekenen. Tijdens de presentaties konden lang niet alle aanwezigen meer op de stoelen plaats nemen. Op drie tijdstippen werden er presentaties gegeven door de provincie Fryslân en de gemeente Dongeradeel.

De komende twee jaar wordt overal tussen Dokkum en Drachten aan de nieuwe weg gewerkt. In Dokkum zijn bijvoorbeeld de werkzaamheden aan de Kooilaan in Damwoude zichtbaar. Omdat het werk per fiets goed bereikbaar is, namen al veel mensen uit Dokkum daar een kijkje. Daarnaast gaat er ook in het omliggende gebied veel gebeuren. Tijdens de informatieavond was er volop gelegenheid hierover vragen te stellen en te bekijken waar de weg precies langs komt te lopen.

Wethouders Pytsje De Graaf en Albert van der Ploeg gaven aansluitend een presentatie over het Sud Ie project. Het integrale project Súd Ie moet het mogelijk maken de Súd Ie de komende jaren bevaarbaar te maken voor de recreatievaart voor vaarklasse Dm (2,50 meter doorvaarhoogte). Hiermee zal er in aansluiting op de bestaande route via het Dokkumer Grutdjip een nieuwe aantrekkelijke vaarronde tussen Dokkum en het Lauwersmeer ontstaan. Ook over dit project was informatie beschikbaar, maar het merendeel van de bezoekers kwam duidelijk alleen voor De Centrale As.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022