centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Aannemer Friso krijgt groot werk Centrale As
zaterdag 25 januari 2014 Sneek

Aannemer J.J. de Vries in Sneek, onderdeel van Friso Bouwgroep, heeft de opdracht gekregen voor de bouw van een aquaduct, brug en kunstwerken bij Burgum. Die infrastructuur valt onder het middendeel van De Centrale As.

Het werk rond Burgum heeft een totale contractwaarde van 46,7 miljoen euro en werd eerder gegund aan de aannemerscombinatie Mobilis/van Gelder. Die hebben nu J.J. de Vries ingeschakeld om vanaf april mee te werken aan de aanleg van het traject. De Sneker aannemer, die zich vooral zal bezig houden met het betonwerk, rekent op 20 procent van de inkomsten: goed voor zo’n tien miljoen euro. ,,Dat is fijn, maar het is vooral erg mooi voor de lokale werkgelegenheid dat we meedoen”, zegt Hans Dedden, algemeen directeur van Friso Bouwgroep. Er zullen gemiddeld zo’n twintig Friezen aan de slag zijn tot 2016.

Ten westen van Burgum gaat De Centrale As als verdiept aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal door. Om overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt de aanleg van het aquaduct ‘droog’ in het weiland voorbereid. Aan de zuidzijde van het aquaduct komt een moerasoever zodat de natuurlijke oeverlijn blijft bestaan. In 2016 moet een nieuwe rondweg Burgum zijn aangesloten op het aquaduct.

J.J. de Vries start in april ook met de ombouw van de N381 tussen Drachten en Oosterwolde. Die opdracht werd al eerder binnengesleept. Vijftien medewerkers zullen ongeveer anderhalf jaar aan de slag zijn. Het levert vijf à zes miljoen euro op.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024