centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Veel belangstelling voor Centrale As
dinsdag 21 januari 2014 Damwâld

Een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis van Dantumadiel liet dinsdagavond zien dat er veel belangstelling is voor de Centrale As. Het werk is inmiddels op verschillende plaatsen van start gegaan en veel inwoners zijn nieuwsgierig naar waar het traject tussen Dokkum en Drachten precies langs komt en andere vragen over de weg en bijbehorende werkzaamheden.

Dinsdagavond werd in ieder geval duidelijk dat het werk aan de Centrale As inmiddels volop in uitvoering is en dat verschillende lokale bedrijven veel profijt hebben van de aanleg van de weg. Vanaf februari 2014 wordt gestart met het gedeelte tussen Damwâld en De Westereen. Ook begint dan in samenwerking met ProRail met de uitvoering van de spooronderdoorgang bij Feanwâlden.

Voor wie de informatiebijeenkomst gemist heeft: Woensdagavond 22 februari van 17.00 - 21.00 uur is er nog een bijeenkomst in Zalencentrum Old Dutch De Westereen en op donderdag 30 januari zal in Zalencentrum De Mienskip Feanwâlden een informatieavond plaatsvinden.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024