centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As bij Burgum los voor 46.7 miljoen
woensdag 20 november 2013 Burgum

Het grootste contract van De Centrale As heeft groen licht gekregen. Aannemerscombinatie Mobilis/vanGelder gaat voor een bedrag van 46.7 miljoen euro aan de slag in het middendeel van De Centrale As. De uitvoering start naar verwachting in april 2014.

Het contract ‘Midden 2’ bestaat uit het aquaduct bij Burgum, de rondweg om Burgum (onderdeel van De Centrale As) en maatregelen vanuit de gebiedsontwikkeling. Ook de nieuwe brug bij Burgum en de kanaalaanpassing bij het aquaduct, een samenwerkingsproject met Rijkswaterstaat, en de inrichting van een gemeentelijk project ‘Wille- en wetterpark Burgum’ maken deel uit van het contract.

Brug Burgum
Burgum krijgt over het Prinses Margrietkanaal een nieuwe brug. Deze belangrijke toegangsweg naar Burgum sluit direct aan op De Centrale As. De vaarweg van het kanaal wordt dieper en breder gemaakt zodat grotere schepen vlot en veilig kunnen doorvaren.

'Wille- en wetterpark Burgum'
Het gemeentelijk project 'Wille- en wetterpark Burgum' is onderdeel van de packagedeal, gesloten door provincie Fryslân en gemeente Tytsjerksteradiel. De gemeente biedt een aantal voorzieningen aan, zoals depotruimtes en werkterrein, die de werkzaamheden goedkoper maken. In ruil daarvoor richt de provincie de zone tussen het aquaduct en de nieuwe brug in: ‘Wille- en wetterpark Burgum’. Op deze manier wordt er werk met werk gemaakt. Ook levert dit minder hinder op voor de omgeving. Het bouwverkeer hoeft nu minder gebruik te maken van de openbare wegen. Het project ‘Wille- en wetterpark Burgum’ bestaat uit het vernieuwen en uitbreiden van het bestaande park met onder andere wandelpaden, een dierenweide en een natuurspeelplaats.

Kunstwerk op aquaduct
De provincie Fryslân is samen met de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland bezig met een plan voor kunst langs De Centrale As. Eén van de ideeën is om, aansluitend bij de vormgeving van de infrastructurele kunstwerken (viaducten, brug, aquaduct), een aantal landmarks bij De Centrale As te realiseren. Deze landmarks zijn ontmoetingspunten, plekken waar bewoners en bezoekers van het gebied kunnen samenkomen en recreëren. Voor de landmark in Tytsjerksteradiel is gekozen voor een kunstwerk op het aquaduct, zonder gebruikswaarde. De uitwerking hiervan wordt samen met de gemeente Tytsjerksteradiel en Vereniging voor Dorpsbelangen Burgum gedaan.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022