centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Middendeel van Centrale As kan aangelegd
woensdag 20 november 2013 Burgum

De aanleg van het middendeel van de Centrale As, met daarin het aquaduct bij Burgum, gaat in april 2014 van start. De bedoeling is dat dit deel van de Centrale As, de nieuwe autoweg tussen Nijega en Dokkum, in 2016 klaar is. Dat heeft de provincie gisteren bekendgemaakt.

Aannemerscombinatie Mobilis/vanGelder uit Apeldoorn en Elburg gaat de werkzaamheden uitvoeren voor 46,7 miljoen euro. ,,It giet mar om in lyts stikje ynfrastruktuer, mar dit is wol it yngewikkeldste stik fan de Centrale As” aldus gedeputeerde Sietske Poepjes.

Dat komt niet alleen doordat er een aquaduct moet worden aangelegd, maar ook door de aanleg van een nieuwe rondweg om Burgum en de bouw van een nieuwe brug in de Van Harinxmaweg over het Prinses Margrietkanaal, ongeveer driehonderd meter ten oosten van het aquaduct. Dit maakt de aanleg van dit gedeelte van de Centrale As zeer complex.

Voor de bouw van deze brug wordt het kanaal een klein stuk verlegd. De bouw van de brug en de kanaalaanpassing worden echter betaald door Rijkswaterstaat, omdat deze werkzaamheden onderdeel vormen van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl die deze verbinding geschikt maken voor grotere schepen. De bouw van de brug en het verleggen van het kanaal - waarbij een bocht wordt weggesneden - kost ongeveer 26 miljoen euro.

Natuur

In het contract met Mobilis/vanGelder zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die de natuur en de leefbaarheid in het gebied moeten verbeteren. Zo worden er onder meer fietspaden aangelegd, komen er natte oeverzones langs het kanaal en maakt de provincie zogenoemde paluducten (moeraszones) aan de noord- en zuidzijde van het aquaduct. ,,Dat is goed foar kwetsbere bistesoarten as de otter en de ringslang”, aldus gedeputeerde Johannes Kramer.

Daarnaast profiteert ook de gemeente Tytjerksteradiel van het contract. In ruil voor het beschikbaar stellen van voorzieningen, zoals speciale bouwwegen en depotruimtes, richt de provincie de zone tussen het aquaduct en de nieuwe brug in als het ‘Wille- en Wetterpark Burgum’.

In deze zone ligt nu al wel een park, met daarin onder meer de ijsbaan en een hertenkamp, maar dat wordt in de nieuwe plannen vier tot vijf keer zo groot, aldus wethouder Houkje Rijpstra van Tytjerksteradiel. ,,Burgum komt daarmee aan het water te liggen en dat is precies wat wij willen: Waterfront Burgum.”

Rijpstra hoopt daarom ook dat het nieuwe waterpark een belangrijke trekpleister wordt voor toeristen en mensen die watersport beoefenen. Daarmee zou het ook een goede vestigingsplek kunnen zijn voor bedrijven die zich op deze zaken richten, denkt de wethouder. ,,Wij zijn in elk geval heel blij dat wij op deze manier met de provincie kunnen samenwerken.”
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024