centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Gunning Centrale As Burgum valt mee
dinsdag 19 november 2013 Burgum

Voor €46,7 miljoen bouwt Mobilis/vanGelder uit Apeldoorn de komende twee jaar een zeer complex deel van de Centrale As.

Het gaat om het traject aan de westkant van Burgum, bij de oversteek van het Prinses Margrietkanaal. In de kruising met de Centrale As komt in dit kanaal een aquaduct. Dik 300 meter oostelijker komt in de Van Harinxmaweg een nieuwe brug.
Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024