centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Verzet Centrale As bundelt krachten
dinsdag 15 november 2005 Veenwoudsterwal

In totaal hebben 13 werkgroepen de strijdkrachten gebundeld in het platform 'Andere As'. Gezamenlijk willen ze actievoeren tegen het huidige tracé voor de Centrale As van de provincie Fryslân.

De actiegroep ziet niets in het huidige voorkeurstracé en wil dat er naar alternatieven wordt gekeken. Ook moet de snelheid van 100 km/u teruggebracht worden naar 80 km/u. De actiegroep heeft tevens de site www.andereas.nl opgericht voor discussie online.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022