centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As bijna een jaar later klaar
vrijdag 31 mei 2013 Nijega

De Centrale As, de nieuwe autoweg tussen Nijega en Dokkum, kan niet in december 2015 opgeleverd worden, zoals steeds de bedoeling is geweest. De provincie Fryslân houdt nu rekening met een oplevering in het najaar van 2016. Dat schrijft gedeputeerde Sietske Poepjes in een brief aan Provinciale Staten.
Vooral het gedeelte van de As bij Burgum, waar een aquaduct moet worden aangelegd, en bij Hurdegaryp loopt vertraging op. De onteigeningsprocedures van zeventien percelen gaat namelijk een half jaar langer duren dan gepland, aldus de gedeputeerde. Bij vijf percelen gaat de eigenaar zo ver dat alle juridische mogelijkheden aangewend worden om proberen te voorkomen dat de grond onteigend wordt.
In augustus vorig jaar haalde de Kroon een streep door de onteigeningen van 318 percelen. De grondeigenaren hadden te weinig tijd gekregen te reageren op de onteigeningsbesluiten van de provincie. Over 301 percelen is al of komt binnenkort overeenstemming.
De procedure duurt nu langer omdat die extra zorgvuldig gevolgd moet worden om tot een kansrijkere afwikkeling ervan te komen, aldus de brief. Pas nadat de Kroon de nieuwe onteigeningen heeft goedgekeurd, begint het gerechtelijke deel van de onteigening. Dit duurt zes tot - in het slechtste geval - vijftien maanden. Daarna kunnen eigenaren nog in cassatie gaan tegen het besluit, wat zelfs nog wel een à twee jaar kan vergen.
‘Gezien de loop van de procedure tot nu toe en de complexiteit van het aankoopdossier van de Centrale As vinden wij het realistischer om uit te gaan van de worstcasebenadering’, aldus de gedeputeerde in de brief. In het slechtste geval zouden de gronden uiterlijk in juni 2015 beschikbaar komen voor de Centrale As.
Er zijn bovendien ook nog percelen, in de buurt van Hurdegaryp, waarvoor tot nu toe nog helemaal geen onteigeningsprocedure is opgestart, omdat de provincie er steeds vanuit was gegaan dat die gronden in het bezit van een overheid waren. Dat blijkt nu niet het geval. Die gronden worden nu via minnelijke schikking geprobeerd over te nemen, maar als dat niet lukt, zal er alsnog een onteigeningsprocedure moeten beginnen.
Om bepaalde subsidies voor het project nog te kunnen binnenhalen, wordt het opgeknipt. Bepaalde werken zullen apart worden aanbesteed. Dat werk zal dus al beginnen voordat formeel vaststaat dat de hele weg aangelegd kan worden.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024