centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Rjochtbank hinderet ferset As
donderdag 16 mei 2013

De rjochtbank Ljouwert hat syn prioriteiten net op oarder. Dat seit de stichting BetterAs. Dy stichting wol dat Provinsjale Steaten opnij praat oer de Sintrale As, de nije dyk tusken Dokkum en de Wâldwei. Om dat foar elkoar te krijen binne se ein ferline jier nei de rjochter stapt.

Neffens foarsitter Willem Verf fan BetterAs docht de rjochtbank der no fierstente lang oer om ta in beslút te kommen. Troch drokte en de reorganisaasje bliuwe rjochtsaken te lang lizzen, fynt er.

Om't der no noch gjin beslút naam is oer it beswier fan de stichting BetterAs tsjin de Sintrale As, is dy dyk neffens Verf daliks al sa fierhinne klear, dat it net mear te kearen is. De rjochtbank wie net beskikber foar kommentaar.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022