centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Rechter wijst stillegging Centrale As af
dinsdag 19 maart 2013 Leeuwarden

Het voorbereidingswerk voor de Centrale As mag doorgaan, heeft de bestuursrechter maandag bepaald. Het maatschappelijk belang van de weg weegt volgens de rechters zwaarder dan de bescherming van vogels en vleermuizen, die er door worden verstoord of verjaagd.

Stichting It Griene Erfguod had geëist dat het werk aan de autoweg bij Garyp en Nijega zou worden opgeschort. Omdat de staatssecretaris de ontheffing voor het verstoren van vleermuizen ontoereikend had gemotiveerd, moet het rijk wel €1700 proceskosten aan de stichting vergoeden.
Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024